Vaccinationen mot årets säsongsinfluensa startar den 8 nov.

Du som är 65 år eller äldre eller tillhör någon av följande riskgrupper kan vaccinera dig kostnadsfritt:
– Gravid i v16 eller senare.
– Hjärtsjukdom, KOL eller svår astma.
– Diabetes
– Kraftigt nedsatt immunförsvar pga en sjukdom eller en behandling.
– Kronisk leversvikt eller njursvikt.
– Mycket kraftig övervikt
– Neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
– Flera funktionsnedsättningar.

Tidsbeställning sker via telefon, tel: 08-58722000 eller via www.1177.se

Vad söker du efter?