Våra tjänster

VIKTIG INFORMATION TILL VÅRA PATIENTER!

Vi gör allt vi kan för att minimera spridningen av coronaviruset och andra infektioner Om du har feber, hosta eller andra besvär från luftvägarna ber vi dig därför vänta utanför.
GÅ INTE IN PÅ MOTTAGNINGEN ! Du kan smitta andra.
Ring oss istället på 08-587 220 00 eller kontakta 1177/Vårdguiden på telefon 1177.

Vi erbjuder;

  • Läkarmottagning; både på plats och via video.
  • Sjuksköterskemottagning
  • Äldremottagning
  • Hemsjukvård
  • Hjälp vid psykisk ohälsa
  • Provtagning
  • Vaccination

Läkarmottagning
Till oss kan du komma med din kroniska sjukdom eller dina tillfälliga besvär.
Vi ger dig en kvalificerad medicinsk bedömning och strävar efter att hjälpa dig på bästa sätt. Vi utreder och behandlar de flesta sjukdomar och besvär. Vi kan även hjälpa dig med recept, bedömning av eventuell sjukskrivning samt vissa intyg. Vi erbjuder även videobesök med läkare.
På mottagningen kan du möta både specialistläkare och läkare under utbildning.

Sjuksköterskemottagning
På sjuksköterskemottagningen hjälper vi dig med besvär som du inte behöver träffa läkare för, tex; blodtryckskontroller, sårvård, vaccinationer, injektioner och borttagning av stygn. Vi ger även råd och förskriver vissa hjälpmedel.

Äldremottagning
Du som är över 75 år, önskar komma i kontakt med oss och har svårt med knappvalstelefon, kan ringa vardagar kl 08:00-09:00 på tel: 08-58722027.
Vi erbjuder dig bättre tillgänglighet och en mer sammanhållen vård. Vi kan till exempel hjälpa dig med en genomgång och kontroll av dina mediciner, en minnesutredning, inkontinenshjälpmedel eller med förebyggande hälsovård genom att se över din kost och din motion.

Hemsjukvård
Du som av medicinska skäl eller på grund av funktionshinder inte kan ta dig till vårdcentralen själv har möjlighet att få hemsjukvård. Detta innebär att du kan få vård och behandling i hemmet. Det kan exempelvis handla om provtagning, sårvård, dosettdelning och administrering av läkemedel.
Ditt eventuella behov av hemsjukvård bedöms av distriktssköterska i samråd med läkare.

Hjälp vid psykisk ohälsa.
Om du mår psykiskt dåligt kan du kontakta oss för att få någon form av stöd eller behandling. Det kan vara rådgivning, samtalsstöd, medicinsk- eller psykologisk behandling. Vi har en kurator på mottagningen. 
Vi samarbetar även med en mottagning som erbjuder psykosocialt stöd och psykoterapeutiska behandlingar via fysiska möten eller videobesök. För mer information, besök; www.lagereld.com
Om du behöver akut hjälp så bör du i första hand kontakta en akutpsykiatrisk mottagning eller ringa 112.

Provtagning
På Karolinska laboratoriet, plan 3, kan du lämna prover om du fått remiss från oss.

Vaccinering
All vaccinering sker efter tidsbokning.

Vad söker du efter?