Vaccination mot covid-19.

Planering inför vaccinering mot covid-19 pågår. Vi vet ännu inte när vi får tillgång till vaccin.

Du som har hemsjukvård/hemtjänst kommer att bli kontaktad av oss.

Länk till hälsodeklaration vuxen.

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

Prislista

Prislista

Landstingets taxa för patientavgifter gäller hos oss. Patientavgifter för de vanligaste besöken:
• Läkarbesök på vårdcentralen: 200 kr
• Besök hos distriktssköterska, sjuksköterska, undersköterska: 100 kr
• Flygmedicinsk undersökning pilot/kabinpersonal: 2000 kr/1000 kr

För barn under 18 år och för personer 85 år och äldre är besöken avgiftsfria.
Anmäl återbud senast 24 timmar före utsatt tid annars får du betala avgiften (gäller även om du har frikort). OBS! Från 1/9 kostar uteblivet besök 400:-.

Priser för vaccinationer hittar du om du klickar här

Vad söker du efter?