Vaccination mot covid-19.

Region Stockholm erbjuder de som är 80 år eller äldre, samt de mellan 65-79 år som behöver hjälp med dagliga omsorgsinsatser, en påfyllnadsdos av covidvaccin under april eller maj. Covid-19-doserna ska ges med cirka sex månaders intervall från tidigare dos.

Det finns olika sätt att boka tid för vaccination;
1. Boka tid via appen ”Alltid öppet”.
2. Drop-in på vaccinationsmottagningar eller vaccinationsbussar. Tider och platser för detta finns på www.1177.se
3. Via vårdcentralen. Här finns ett begränsat antal tider
och dessa bokas via tel: 08-58722000.

Vad söker du efter?