Vaccination mot covid-19 samt säsongsinfluensa.

Region Stockholm har beslutat att erbjuda alla personer över 18 år som tog sin andra dos för minst sex månader sedan en tredje dos vaccin mot covid-19.
Det finns olika sätt att boka tid för vaccinationen;
1. Ring telefonbokningen på tel: 08-42842930.
2. Boka tid via appen “Alltid öppet”.
3. Drop-in på vaccinationsmottagningar eller vaccinationsbussar. Tider och platser för detta finns på www.1177.se
4. Via vårdcentralerna i sista hand. Här finns ett väldigt begränsat antal tide
r och vi vaccinerar just nu de som är över 60 år.

Årets vaccinationskampanj mot säsongsinfluensa startar den 9/11. Det gäller dig som är född 1957 eller tidigare, samt dig som är en medicinsk riskgrupp. Riskgrupperna är;
* Kronisk hjärt- och eller kärlsjukdom
* Astma
* Kraftigt nedsatt immunförsvar pga sjukdom eller medicinering
* Kronisk lever- eller njursvikt.
* Instabil diabetes.
* Extrem fetma, BMI >40
* Neuromuskulära sjukdomar om påverkar andningen
* Flerfunktionshinder hos barn

* Gravida from vecka 16.

Det går bra att ringa och boka en tid för vaccinering på vårdcentralen, tel: 08-58722000 knappval 5.

Vad söker du efter?