Vaccination mot covid-19 samt covidbevis/respass.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att personer med allvarligt nedsatt immunförsvar pga sjukdom eller behandling kan erbjudas en tredje dos covidvaccin. Detta gäller personer som är organtransplanterade, stamcellstransplanterade, pågående cancerbehandling, pågående dialysbehandling, personer med allvarlig HIV-infektion, personer med kronisk njursjukdom under stadium 5, samt personer med pågående behandling mot autoimmun sjukdom. 
Karolinska Universitetssjukhuset har fått i uppdrag att samordna och vaccinera dessa patienter. Berörda patienter kommer att bli kontaktade med erbjudande att boka en tid för vaccination.

Du som inte tillhör en riskgrupp ska boka tid via Region Stockholms app “Alltid öppet” alternativt ringa tel: 08-42842930 för tidsbeställning för vaccinering av dos 1 och 2.
Observera att man inte har rätt att välja vaccinsort.
För mer information, läs på www.1177.se
Länk till hälsodeklaration vuxen.

Om du behöver vaccinationsintyg/respass så rekommenderar vi att du använder www.covidbevis.se. Där kan du beställa eller skriva ut ditt bevis.
Det kan ta upp till sju dagar innan din vaccinering rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret. Om det har gått mer än sju dagar och någon dos fortfarande saknas i ditt covidbevis, vänligen kontakta E-hälsomyndigheten på tel: 0771-766200.

Vad söker du efter?