Vaccination mot covid-19.

Region Stockholm erbjuder vissa åldersgrupper en påfyllnadsdos med covidvaccin. Det måste ha gått minst fyra månader sedan tidigare dos.

Det finns olika sätt att boka tid för vaccinationen;
1. Ring telefonbokningen på tel: 08-42842930.
2. Boka tid via appen “Alltid öppet”.
3. Drop-in på vaccinationsmottagningar eller vaccinationsbussar. Tider och platser för detta finns på www.1177.se
4. Via vårdcentralen. Här finns ett väldigt begränsat antal tider
och vi vaccinerar just nu de över 80 år.

Vad söker du efter?