Vaccination mot covid-19 och influensa.

Region Stockholm erbjuder de som är 80 år eller äldre, samt de mellan 65-79 år som behöver hjälp med dagliga omsorgsinsatser, en påfyllnadsdos av covidvaccin under april eller maj. Covid-19-doserna ska ges med cirka tre till sex månaders intervall från tidigare dos. Under sommaren får de som vill ha covidvaccin uppsöka vaccinationsmottagning för detta.
Årets vaccination mot säsongsinfluensa kommer att starta i oktober.

Vad söker du efter?